Du är i: hem > Sekretessregler

Sekretessregler

Inledning

Vi sätter stort värde på att du har valt HeartOfMalta.com för att boka hotell online. Därför kommer vi att behandla dina personliga uppgifter med största omsorg för att kunna skydda och garantera den sekretess som rör dina personliga uppgifter (inklusive dina kontokortsuppgifter).

Informationsinhämtning

När du bokar ett hotell (eller någon annan typ av boende) kommer du att bli ombedd att fylla i några formulär online, där du måste ange följande: namn, adress (privat eller till arbetet), e-postadress (arbete eller privat), telefonnummer (mobil, hem eller arbete), kontokortsuppgifter (d.v.s. kontokortstyp och nummer, CVV-kod, giltighetstid, kontokortsinnehavarens namn) och även dina bokningspreferenser och val av rökfritt rum/rum för rökare. Denna information behövs för att din bokning ska kunna behandlas, registreras och slutföras (och för att du ska kunna få en bokningsbekräftelse via e-post).

Behandling av personliga uppgifter

För att kunna fullgöra våra tjänster kommer vi att samla in följande information med följande syfte:

Bokningar: I syfte att genomföra din bokning kommer vi endast att uppge ditt namn och dina kontokortsuppgifter till det berörda hotell där bokningen har gjorts. Uppgifterna måste också enligt lag sparas för att kunna tas fram om de skulle behövas i samband med brottmålsundersökningar, stämningar eller domstolsbeslut. Vänligen observera att vi dock från gång till annan kan använda oss av en tredje part som kan erbjuda vissa tjänster och service för vår räkning. Den tredje parten kan få tillgång till (delar av) din personliga information för att utföra denna service, men lyder under en sekretessförbindelse som förhindrar denne att använda, dela eller yppa informationen för något annat syfte.

Enkäter: Genom att slutföra en bokning samtycker du till att motta ett e-postmeddelande där du inbjuds att fylla i en gästrecension som kommer att sändas till dig direkt efter din hotellvistelse. Denna recension kan också fyllas i anonymt. Genom att fylla i gästrecensionen samtycker du till att din ifyllda gästrecension kan laddas upp på vår webbplats på det relevanta hotellets informationssida. Syftet är endast att informera (framtida) gäster om servicenivån och kvaliteten på hotellet ifråga. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avvisa eller ta bort recensioner efter eget godtycke. Gästrecensionen skall betraktas som en enkät och inkluderar inte några (ytterligare kommersiella) erbjudanden, inbjudningar eller liknande. Om du inte längre önskar motta en enkätförfrågan via e-post, kan du helt enkelt klicka på länken ”Avsluta prenumeration” eller svara på e-postmeddelandet (med "Avsluta prenumeration" i ämnesraden).

Nyhetsbrev och annan information: Om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller önskar få information från oss (med oss menas också våra samarbets- och affärspartners produkter eller tjänster), erbjuder vi möjligheten att prenumerera på denna service. Om du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev eller annan reklam från oss, kan du helt enkelt klicka på länken ”Avanmäl prenumeration” eller svara på brevet (med ”Avanmäl prenumeration” i ämnesraden).

Registrering av besökare och "cookies": För (att förbättra) vår service och produkt använder vi (temporära och beständiga) cookies för att spåra användarbeteende och övervaka och registrera besök samt för att kartlägga hur webbsidorna på vår webbplats används. Cookies är textfiler som lagras på din dator, antingen temporärt eller beständigt, på din hårddisk. Cookies används för verifiering, sessions-spårning (statusunderhåll), och för att behålla särskild information om användarna av vår webbplats, till exempel vilka sidor som är populärast bland användarna eller information om innehållet i deras elektroniska varukorgar. Dessutom kommer vi att registrera din IP-adress, typ av browser och internetleverantör för att kunna motverka bedrägeri och missbruk samt för att underlätta vid brottmålsundersökningar.

Loggfiler: För att kunna genomföra marknadsanalyser och kvalitetsförbättring samlar vi, på anonym basis, in olika typer av information om den totala mängden transaktioner, referenssidor (vilken server som du använder för att hitta oss) samt vilken sida som avslutar besöket, plattformstyp, datum/tidsstämpel och antalet klick samt var dessa klick görs på en viss sida. Vänligen observera att från och till kan vi använda en tredje parts tjänster för att samla in, övervaka och rapportera in denna anonyma information.

Var god observera att i enlighet med personuppgiftslagen PUL (EU:s Dataskyddsdirektiv), används stränga säkerhetsrutiner inom HeartOfMalta.com för att förhindra missbruk av personliga uppgifter och obehörig åtkomst.

Skydda och garantera din kontokortsinformation

För att skydda och säkra de personliga uppgifter som ges till oss, använder vi oss av tillämpliga affärssystem och rutiner. Till exempel vidarebefordras dina kontokortsuppgifter till oss genom ett säkerhetsprotokoll som krypterar alla dina personliga uppgifter och kontokortsuppgifter. Krypteringsmetoden som används är industristandard och heter "Secure Socket Layer"-teknologi (SSL). Vårt SSL-certifikat har utfärdats av Thawte (www.thawte.com). Dessutom använder vi oss av säkerhetsrutiner samt både tekniska och fysiska restriktioner för åtkomst och behandling av personlig information. Endast auktoriserade anställda har behörighet att behandla denna personliga information för att utföra uppgifter som utgör en del av de tjänster vi tillhandahåller.

Våra servrar och nätverk är skyddade av brandväggar mot olovligt intrång, och vi har olika säkerhetssystem igång som övervakar och spårar (försök till) olovligt intrång eller missbruk av våra servrar.

Vi behåller dina kontokortsuppgifter i högst 10 dagar efter att en bokning har genomförts. Därefter kommer dina kontokortsuppgifter att raderas.

Kontroll över dina uppgifter

Du har alltid rätt att se de personliga uppgifter som är sparade hos oss. Du kan be om dina personliga uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till customer.service@HeartOfMalta.com. Vänligen skriv ”Begäran om personliga uppgifter” i ämnesraden i ditt meddelande.

Om dina personliga uppgifter är felaktiga ändrar vi dem enligt dina önskemål. Du kan också be HeartOfMalta.com att ta bort dina personliga uppgifter från vår databas genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående e-postadress.

När skickar HeartOfMalta.com e-postmeddelanden till dig?

Efter att du gjort din bokning får du en bekräftelse via e-post med all information du behöver om bokningen. Du kan ta med denna information till hotellet som ett bevis för att du gjort en bokning. Efter din hotellvistelse skickar vi dessutom gästrecensionsenkäten till dig som vi uppskattar om du vill fylla i. Din ifyllda gästrecension kan komma att laddas upp på det aktuella hotellets informationssida på vår webbplats, i syfte att informera (kommande) gäster om din åsikt angående service(nivå) och kvalitet på hotellet. Om du har klickat för ”Prenumerera" får du vårt nyhetsbrev, och annan information som skickas ut med jämna mellanrum.

Om du ha några förslag eller kommentarer angående detta sekretessavtal, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@HeartOfMalta.com.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vårt tillvägagångssätt avseende hur vi samlar in, vidarebefordrar och behandlar personlig information och all annan information som vi anser nödvändig. Detta sekretessavtal kan därför komma att korrigeras för att överensstämma med de senaste ändringarna.